Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2023-2024, trường tiểu học Thuận Giao 2 tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2023-2024. Các Thầy cô trải qua 2 vòng thi: Vòng 1: Tiết dạy thực tế tại lớp. Vòng 2: Chia sẽ 1 biện pháp/giải pháp mà các Thầy cô đã áp dụng hiệu quả tại lớp giúp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình. Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Thuận Giao 2 có 17 GV đăng kí tham gia dự thi. Chúc mừng Thầy cô đã hoàn thành 2 vòng thi của mình.
GVG 5 GVG GVG1 GVG2 GVG3 GVG4 GVG6 GVG7