Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
07/ KH-PGDĐT29/02/2024PGD ĐT Thành phố Thuận AnKế hoạch Truyền thông về Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm 2024 Tải về
06/KH-PGDĐT27/02/2024PGD ĐT Thành Phố Thuận AnKế hoạch lựa chọn sách giáo khoa triển khai thực hiện trong năm học 2024-2025 Tải về
396/PGDĐT-TCCB07/09/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnRà soát danh sách viên chức đang xếp ngạch lương giáo viên chưa đạt chuẩn Tải về
395/PGDĐT07/09/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnBáo cáo số liệu dạy bơi cho học sinh giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
01/HD-PGDĐT19/08/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThực hiện khung thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông Tải về
200/PGDĐT13/08/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnTiếp tục triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống Tải về
187/PGDĐT05/08/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnHưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020 Tải về
343/PGD ĐT16/10/2023Phòng GD ĐT TP Thuận AnHướng dẫn tổ chức thi GVDG Tiểu học 2023-2024 Tải về
99/ PGDĐT-TCCB14/03/2024PGD ĐT TP Thuận AnV/v hướng dẫn tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2024-2025. Tải về
11 /KH-PGDĐT13/03/2024PGD ĐT Thành phố Thuận AnKế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới Tải về
05/KHLT-PGDĐT- TT.VHTT11/03/2024PGD ĐT - TT VHTT-TTKế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2024 Tải về
143/QĐ-PGD ĐT11/03/2024PGDĐT Thành phố Thuận AnQuyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định công nhận Trường TH Thuận Giao 2 đạt chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục - Năm học 2023 - 2024 Tải về
09 /KH-PGDĐT05/03/2024PGD ĐT Thành phố Thuận AnPhổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An Tải về