Kế hoạch khám sức khỏe học sinh đợt 1 – Năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe học sinh đợt 1 – Năm học 2023-2024. Ngày 28, 29, 30/11/2023 trường Tiểu học Thuận Giao 2 tổ chức khám sức khỏe đợt 1 cho học sinh.
Ngày 28/11/2023: Học sinh khối 2, 3
Chiều ngày 29/11/2023: Học sinh khối 1
Ngày 30/11/2023: Học sinh khối 4, 5.
KHAM SK 1 KHAM SK 2 KHAM SK 3 KHAM SK 4 KHAM SK 5 KHAM SK 6 KHAM SK