CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CỦA CON NĂM 2024

Ngày 21/01/2024 trường Tiểu học Thuận Giao 2 tổ chức Ngày của con. Cha mẹ cùng các con trang trí cành mai hoặc cành đào, cùng dựng tiểu cảnh. Qua hoạt động này cha mẹ và con cái sẽ hiểu, cảm thông cho nhau. Đồng thời, xây dựng tình yêu thương, sự kết nối giữa nhà trường, phụ huynh, thầy và trò, giữa học sinh với nhau góp phần xây dựng trường học thân thiện, lành mạnh, hạnh phúc.
NCC NCC1 NCC2 NCC3 NCC4 NCC5 NCC6 NCC7 NCC8 NCC9 NCC10 NCC11 NCC12 NCC13 NCC14 NCC15