Về việc tổ chức ôn tập và giữ trẻ hè năm 2023

Trường Tiểu học Thuận Giao 2 thông báo về việc tổ chức ôn tập và giữ trẻ hè năm 2023 Phụ huynh vui lòng xem thông báo dưới đây8 351301543_619731920219689_5301799715104350305_n👇